Känslor är det enda rationella alternativet

Om ingen känner något har ni gjort fel

Varje gång vi människor konfronteras med något nytt uppstår direkt en känsla i våra kroppar. En känsla som sedan formar hur vi fortsätter att känna och agera. Det här är viktigt. Företag som har ett syfte och en kommunikation som träffar hjärtat före hjärnan har ett försprång.

“It is not logic or facts but our hopes and dreams, our hearts and our guts, that drive us to try new things.”

– Simon Sinek, ur boken “Start with why”

Reklamtröttheten i samhället är stark

Det ena mer rationella och faktabaserade argumentet försöker överträffa det andra. Resultatet – alla hörs så mycket att ingen lyssnar.

Den som vill sporra till handling gör därför klokt i att börja i andra änden. Känsla före tanke. Emotionspsykologer talar om människans nio grundläggande emotioner. De avspeglas i våra ansiktsuttryck och är lätta för andra människor att känna igen.

Alla dessa nio emotioner är medfödda biologiska reaktionssystem som har stor inverkan på våra upplevelser och beteenden. Emotioner känns i kroppen, motiverar oss till olika former av handlingar och ger omgivningen väldigt tydliga påverkanssignaler.

Den som träffar rätt i känslodjungeln har alltså stora möjligheter att styra sina medmänniskor till handling. I stora delar av offentligheten är känsloläget intensivt idag. I detaljhandeln är känslotrycket mycket lägre men potentialen desto större. Den som på ett genuint sätt kan presentera lösningar på problem som gör människor negativa, rädda, arga, skamfyllda eller ledsna kan istället framkalla handling genom positiva emotioner som glädje och lust.

Klarnas varumärkesresa

På D-Congress berättade Klarnas nordiska marknadschef Christian Cabau om företagets succéartade varumärkesresa från småtrist finansbolag i mörkblått (bankfärgen ni vet, tänk Handelsbanken och Nordea) till rosa kundcentrerat företag med en friktionsfri betallösning. Allt under samlingsnamnet Smoooth (observera det tredje o-et).

Omvandlingen byggde på känslor och en kampanj som ville provocera och utmana. Mottagaren skulle bli överraskad och få starka välbehagskänslor. Nyckeln till framgång var funnen.

Klarna ville få konsumenterna att själva uppleva begreppet friktionsfritt. Se här hur företaget tolkade och kommunicerade idén om att allt behöver vara smidigt.

Smoooth – Längd 00:30: The fish

Smoooth – Längd 00:30: The swim

Snoop Dogg blev “Smoooth Dogg”

Kampanjen fick ett rejält genomslag runt om i världen och fortsatte med att rapparen Snoop Dogg gick in och investerade i Klarna samtidigt som han under en tid bytte namn till Smooth Dogg och blev kampanjens frontfigur. Genom att bryta sig in i populärkulturen med dess färggrannhet, glädje och passion skapade man ett engagemang som fortfarande, över ett år senare, spinner vidare.

Christian cabau tipsar

Tips för alla som önskar gå från att informera rationellt till att beröra emotionellt i sin marknadsföring:

  1. Förstå omvärlden – Ta reda på vilken känsla kopplat till kundupplevelsen som är viktigast för just er bransch
  2. Anpassa det ni säljer – Arbeta med att verkligen förstärka den känslan i era produkter och tjänster
  3. Anpassa varumärket – Se över hur ni kan implementera den känslan även i alla era övriga kontaktytor