Detta är Purpose Driven Commerce

Ett syfte i samklang med konsumenternas värderingar ger äkta affärer

Varför gör ditt företag som det gör, varför går du ens till jobbet och varför köper du de saker du köper?

Varför, varför, varför.

Purpose handlar om just detta. Den som vet varför något sker kan också övertyga och inspirera andra att följa en gemensam väg framåt.

Ekonomiska styrmedel, reklam, nyhetens behag och grupptryck kan lätt trigga enstaka köp, men för lojalitetsbyggande och att få återkommande kunder krävs inspiration.

Inspiration kräver å sin sida ett tydligt svar på frågan: varför ska jag som konsument komma tillbaka till dig?

Även medarbetare och investerare kräver ett tydligt svar på frågan varför?. Varför ska jag komma och arbeta hos dig? Eller, varför ska vi gå in med pengar i just ditt företag?

Detta kräver ett Purpose. Ett syfte.

INTERVJU – LÄNGD 01:26: Afdhel Aziz, Founder & Chief Purpose Officer, Conspiracy of Love

Skiftet sker på flera plan

Under det senaste decenniet har tanken på att ett företag behöver ett djupare existentiellt syfte fått allt starkare fäste. Vi har fått ett skifte som sker på flera plan.

Den medvetne och välinformerade konsumenten
har sett dagens ljus

  • Provar nytt – 66 procent av konsumenterna kan tänka sig att byta från ett välkänt varumärke till ett varumärke som har ett klart och tydligt syfte med sin existens.
  • Word of mouth – 78 procent av konsumenterna skulle säga åt andra att handla från ett purpose-drivet varumärke.
  • Betalar premium – 70 procent av de purpose-drivna konsumenterna betalar gärna 35 procent mer för hållbart producerade, ekologiska eller återvunna produkter.

Millennials och generation Z
kräver mer av sina arbetsgivare

  • 64 procent skulle inte ta ett jobb hos ett företag som inte har en övertygande CSR-policy
  • 85 procent av generation Z anser att företagen har en skyldighet att hjälpa till att lösa sociala problem

KÄLLA: The Conspiracy of Love/Afdhel Aziz

Investerare ser att ett högre syfte och ett starkt hållbarhetsarbete innebär lägre risk och högre lönsamhet.

Larry Fink, VD på kapitalförvaltarjätten BlackRock, talar ofta om att vinster och ett tydligt syfte hänger tätt samman och inte går att skilja åt. Senast i januari konstaterade han i sitt senaste VD-brev.

”Företag som inte noga redovisar sitt hållbarhetsarbete och sin klimatpåverkan inklusive en plan att hantera den så att Parisavtalets mål uppnås, är inte lämpliga investeringar. Bara företag som kan hantera hållbarhetsfrågor kan behålla tillväxt och lönsamhet på sikt. Övriga utgör en investeringsrisk.”

Larry Fink

Chairman and Chief Executive Officer, BlackRock

Vad är egentligen Purpose?

Det är hög tid för en definition

Så här långt är det förhoppningsvis klart varför ett företag behöver ett tydligt Purpose – ett tydligt underliggande syfte med sin verksamhet. På svenska används ”Purpose” och ”värderingar” ofta för att beskriva samma sak. Här gäller det alltså att hålla tungan rätt i mun.

Definitioner

KÄLLA: The Conspiracy of Love/Afdhel Aziz

Purpose handlar om det djupare existentiella syftet, det högre målet, som ett företag eller en individ har. Värderingar handlar till syvende och sist om vad företaget eller individen anser är rätt eller fel och vilka beteenden dessa uppfattningar resulterar i.

Idag är hållbarhetsrelaterade frågor det kanske allra tydligaste exemplen på hur företag agerar i samklang med ett högre existentiellt syfte. I den här insiktsrapporten får vi möta bland andra Houdini, Tesla, Adidas, Matsmart och Karma, Tise och Hyber – företag som alla är föregångare på marknaden för den värderingsdrivna konsumenten.

INTERVJU – LÄNGD 00:58: Afdhel Aziz with good examples of retailers working with Purpose.

Värderingsstyrd shopping på frammarsch

Värderingar har blivit lika viktiga som upplevt värde för dagens konsumenter. Att varumärket stämmer överens med de egna värderingarna har samma fokus som att varan som köps förtjänar sitt pris.

Konsumenterna söker sig till varumärken som är hållbara, transparenta och gör det de säger att de ska göra, det vill säga står för sina värderingar. Mellan 2017 och 2019 har konsumenternas intresse för hållbar konsumtion ökat närmast lavinartat, enligt Svensk Handels hållbarhetsundersökning. Många detaljister och logistikföretag har nu en hållbar och lönsam handel högst upp på agendan.

%

Vill främst ha produkter och tjänster som överensstämmer med deras värderingar

KÄLLA: Meet the 2020 consumers driving change (IBM/NRF)

%

Vill främst ha högt värde förpengarna när de handlar.

I slutändan handlar allt om generositet och ömsesidighet. För att få behöver du först ge. Och ju mer du ger, desto mer får du tillbaka. D-Congress huvudtalare Afdhel Aziz sammanfattade hela tanken om att varje verksamhet och individ behöver veta sitt syfte för att komma till sin fulla rätt.

”Varumärken är väldigt bra på att be om kundernas kärlek, men de är riktigt dåliga på att ge kärlek. Men man behöver ge kärlek för att få kärlek!”

– Afdhel Aziz, Founder & Chief Purpose Officer, Conspiracy of Love

I korthet

Konsumenter, medarbetare och investerare kräver allt mer. Med ett ärligt menat och tydligt Purpose – ett djupare existensiellt syfte med varför företaget finns till – blir detaljhandelns varumärken rustade för att möta en framtid där allt fler konsumenter främst vill ha produkter och tjänster som överensstämmer med deras egna värderingar. Ett hållbarhetsrelaterat Purpose kommer också att kunna locka de bästa talangerna och ge investerarna lägre risk för sina placeringar.