Houdinis hemlighet
– holistiskt värdeskapande

Reflektioner kring vikten av meningsfullhet på jobbet 

Varför väljer vi att arbeta där vi arbetar?

 I den rikare delen av världen handlar det inte längre så mycket om att sätta mat på bordet eller generera vinst till aktieägare. Åtminstone inte om man får tro Houdini, friluftsföretaget som tänjer gränser och skapar holistiska värden.

Hon är en outtröttligt engagerad förkämpe för hållbarhet, långsiktighet och meningsfullhet i näringslivet. Många har sett Eva Karlsson – VD för Houdini Sportswear – på barrikaderna de senaste åren för en mer värderingsstark och progressiv retail. Hon har bland annat prisats av Pontus Schultz stiftelse för sitt bidrag till ”ett mänskligare näringsliv” och av NMC för ”hållbart ledarskap”.

Hemligheten bakom Houdini och företagets kvalitetsprisade friluftskläder?

Tydliga värderingar. Värderingarna ska vara så glasklara att alla på firman ska kunna använda dem som vägvisare i vardagen. ”Vi vill göra gott, köra hårt, tänja gränser och ha kul”, säger Eva Karlsson och lyser av stolthet.

”Det är lögn och idioti att man måste göra avkall på mänskligt välmående för att göra gott.”

– Eva Karlsson, VD Houdini Sportswear

På D-Congress höll Eva Karlsson ett bejublat föredrag om Houdinis syn på relationen mellan företagande, natur och människa inför storpublik. Bland annat presenterade hon bilder som visar på slående likheter mellan blockkedjeteknik och de integrerade rotsystemen i landets skogar – en nästintill perfekt harmoni kan råda mellan modern teknik och respekt för naturen om vi bara lyfter blicken, är budskapet.

”Det är lögn och idioti att man måste göra avkall på mänskligt välmående för att göra gott. Det har blivit en sporre för mig att motbevisa det”, säger Eva Karlsson.

Houdini strävar inte efter att bli störst – företaget omsätter i nuläget runt 200 miljoner på 20 marknader – men man vill vara bäst inom sitt område. Eva Karlsson talar om vägen dit som en holistisk syn på värdeskapande.

Hon ställer öppet och ärligt frågan om vi alla har vaggats in i ett falskt tänkande som gör gällande att allt värde är monetärt? Ett företag bör visserligen inte be om ursäkt för de monetära värden som det skapar, men heller inte begränsa sig till enbart dessa aspekter, menar Eva Karlsson.

Poängen är att det finns många andra sätt att bidra med värde, något som alla medarbetare på Houdini utforskar genom att ”tänja på gränserna”:

”För att jobba hos oss måste man vara trygg med att våga utmana sig själv, tänka utanför bubblan och ifrågasätta saker. Jag blir så glad när medarbetare tänjer på mina gränser.”

Värderingar som sporrar Houdini att ligga i framkant

Eva Karlssons tips för att bli en värderingsdriven ledare

”Vi har en fantastisk ström av ansökningar från alla möjliga länder för att vi ligger i framkant och gör något som är angeläget för många. Talang och värderingar hör väldigt tätt ihop.”

– Eva Karlsson, VD Houdini Sportswear

INTERVJU – LÄNGD 04:20: Eva Karlsson om Houdinis viktigaste värderingar, hur företagets identitet påverkar vid rekrytering och vad menar hon med “lögn och idioti”?

Hur identiteten som företag även påverkar rekryteringen av ny personal

Tron på en framstegsvänlig hållbarhet är alltså något som genomsyrar organisationen. Liksom att företaget bara tar fram produkter som medarbetarna själva älskar att använda. Houdinis drivkrafter – att göra gott och lyckan i att få skapa produkter man själv vill ha – gör att det i en rekryteringssituation blir enkelt att definiera vem som passar för jobbet.

”Vi har praktiserat våra värderingar i så många år nu att de som söker sig till Houdini känner till dem väl – det är därför de söker. Vi har en fantastisk ström av ansökningar från alla möjliga länder för att vi ligger i framkant och gör något som är angeläget för många. Talang och värderingar hör väldigt tätt ihop”, säger Eva Karlsson.

En värderingsdriven organisation kräver en värderingsdriven coach. Eva Karlssons budskap som ledare är att leva som man lär, att känna trygghet i att använda värderingarna för att fatta beslut och att våga lämna utrymme för misstag. Då får man med tiden stolta och engagerade medarbetare som har kul tillsammans och står för något på riktigt. Och som kan skapa värden i en mängd olika dimensioner – finansiellt, socialt, ekologiskt och materiellt.

HR-fördelar med att stå för sina värderingar

I korthet

Huruvida värderingar efterlevs inom företaget är avgörande för en effektiv kompetensförsörjning i en alltmer värderingsdriven retailvärld. I slutändan är det människorna i företaget som avgör om värderingarna är reella eller intet mer än en skrivbordskonstruktion.

Värderingarna måste avspegla de personer som arbetar i företaget för att vara livskraftiga och blir i framgångsrika fall vägledande för beslutsfattandet på alla nivåer i organisationen.