Lönsamma värderingar

Kunderna har talat, personalen och investerarna likaså. Företag som är syftes- och värderingsstyrda har en nyckel till långsiktig lönsamhet. De ställningstaganden ett företag gör hjälper till att förvandla röda siffror till svarta.

Det är lönsamt att vara ett värderingsstyrt företag

Varför är då värderingsstyrda företag mer lönsamma än andra? Svaret är lika självklart som enkelt. De har lättare att rekrytera topptalanger, når en högre grad av kundengagemang och har bättre förutsättningar att attrahera kapital från investerare. I dagens föränderliga värld fungerar företagets värderingar som ett sammanhållande kitt och en katalysator för engagerade medarbetare och kunder.

Värderingsdrivna varumärken växer dubbelt så snabbt som sina konkurrenter

KÄLLA: Kantar Purpose 2020 

Konsumenterna vill köpa produkter från företag som delar deras värderingar och som gör världen bättre. Under helåret 2018 växte Unilevers ”Sustainable Living Brands” – de varumärken som vidtar åtgärder för att stödja en positiv förändring för människorna och planeten, exempelvis Dove, Knorr och Rexona – med 69 procent mer än resten av Unilevers verksamhet.

“We believe the evidence is clear and compelling that brands with purpose grow. Purpose creates relevance for a brand, it drives talkability, builds penetration and reduces price elasticity. In fact, we believe this so strongly that we are prepared to commit that in the future, every Unilever brand will be a brand with purpose.”

– ALAN JOPE, VD UNILEVER

De värderingsstyrda varumärkena stod för hela 75 procent av Unilevers totala tillväxt. Tilltron till den rådande marknadsutvecklingen är så stor hos Unilever att företaget planerar för en framtid med enbart värderingsstyrda varumärken.

Detaljhandeln är utan tvekan en av de tuffaste branscherna att verka inom och lönsamheten är historiskt låg. Företagen har hittills försökt styra om sina affärsmodeller mot ett högre tjänsteinnehåll, ett unikt produktutbud och en vassare prissättningsmodell. Allt detta behövs och är rätt, men framtiden behöver också byggas utifrån en värderingsdriven affärsmodell.

Patagonia

“I don’t think it’s a conflict of interest to say that you can make money, and have a prosperous and successful business, and you can also do good in the world. I think that companies are realizing that their customers and their employees expect them to take a stand. You can’t live in the gray area anymore. There’s too much at risk right now.”

– Rose Marcario, CEO Patagonia

Patagonia är ett amerikanskt friluftsföretag som går i bräschen för varumärkesaktivism i världen. Företaget tar bland annat politisk ställning i amerikanska val och har stämt Donald Trump för att han har minskat storleken på två amerikanska naturreservat. Reaktionen från konsumenterna lät inte vänta på sig och försäljningen steg rejält. Patagonias syfte att finnas till är helt enkelt att rädda planeten med en lönsam affärsmodell fokuserad på miljömässig hållbarhet och hög kvalitet.

”If you stand for something you will have people for you and people against you. But if you stand for nothing you will have nobody for you and nobody against you.”

– MAURICE SAATCHI, LEGENDARISK BRITTISK REKLAMMAKARE

Kampen om konsumenternas uppmärksamhet har aldrig varit tuffare. Bara de mest meningsfulla företagen kommer på sikt att överleva. Enligt en studie genomförd av Havas skulle dagens konsumenter inte bry sig om 77 procent av varumärkena försvann. Statistiken talar för sig själv – företagens syfte med att finnas till och de ställningstaganden företaget gör förvandlar röda siffror till svarta.

INTERVJU – LÄNGD 01:28: Afdhel Aziz om Purpose, lönsamhet och KPI:er