Värderingsdrivna affärer på andra sidan Coronakrisen

Den 5 mars i år samlades hela det svenska ekosystemet inom digital handel på D-Congress i Göteborg.

Sedan dess har mycket hänt.

Coronakrisen ritar om detaljhandelskartan i realtid, men kompassriktningen framåt visar att D-Congress huvudtema – Purpose Driven Commerce – kommer att öka än mer i betydelse. En värderingsdriven och hållbar tillväxt kommer att vara central för att komma vidare ur det svåra läget.

En kris ger oss en ny världsbild och ett nytt normalläge – ett läge där konsumenterna kommer att fundera djupare över vad de behöver och från vem de vill handla det de behöver. Samtidigt kommer kapitalet att söka digitala, värderingsstyrda och växande investeringar.

Konsumenterna kommer i ännu högre utsträckning än tidigare att fråga sig vad vill de vill att deras konsumtion ska bidra till. Tidigare starkt känslomässiga kriser, som 11 septemberattackerna i USA, visar att återhämtningen handlar mycket om att söka trygghet och tillit samt förstärkta uttryck för sina värderingar.

Då blir det än viktigare att veta vad man som handelsföretag står för, vad man anser är rätt eller fel och vilka beteenden dessa uppfattningar resulterar i.

För på andra sidan står konsumenten och söker de företag som delar den egna uppfattningen av rätt och fel – och agerar på det.

Då kan det vara en fördel att ha kraften som många handelsföretag visat de senaste veckorna. Man har återuppfunnit sig själva och tagit ett stort socialt ansvar med extraöppet för riskgrupper, personalutbyten med utsatta branscher, engagerat taxiåkare för e-handelsleveranser och donerat allt från skyddsutrustning till mat och handsprit.

I krisens spår kommer flera andra värderingsdrivna förändringar av handeln. Däribland ett uppsving för den lokala handeln, företag som ser över längden och komplexiteten på sina leveranskedjor och fler leverantörer som börjar sälja direkt till konsument.

Den mest värderingsdrivna frågan av de alla – hållbarhet – kommer återigen att spela en av huvudrollerna för företag, konsumenter och investerare.

Vi är övertygade om att handeln måste vara en drivande kraft i de stora hållbarhetsutmaningarna som vi har och står inför. Här behöver vi alla göra mer, men vi måste också förstå att frågan är komplex.

Det vi gör måste vara äkta och noga genomtänkt – och genomsyra hela våra verksamheter. Det är först då vi verkligen gör skillnad.

Det kallas för Purpose Driven Commerce.

 

Per Ljungberg
VD, Svensk Digital Handel

INTERVJU – LÄNGD 01:30: Karin Johansson, VD Svensk Handel och Per Ljungberg, VD Svensk Digital Handel om “Purpose Driven Commerce”.

“De senaste 12 till 18 månaderna har de många
hållbarhetsutmaningarna vi möter klättrat högst upp på Svensk Digital Handels agenda. Frågorna är svåra, komplexa och mångbottnade. Därför tror vi att det är extra viktigt att kraftsamla kring dem. Att vi tar oss an dem gemensamt, strukturerat och genomtänkt. Men, kanske ännu viktigare, på ett äkta och autentiskt sätt och låter dem genomsyra hela våra verksamheter. På det sättet kan vi göra verklig skillnad.”

– Freddy Sobin, ordförande, Svensk Digital Handel

Om D-Congress

D-Congress arrangeras av Svensk Digital Handel och Svensk Handel och i samarbete med Svenska Mässan i Göteborg. Med 1750 deltagare, 110 utställare och 70 talare är vi Sveriges största e-handelsevent. Hela ekosystemet inom den digitala handeln i Sverige är samlade under en dag för att lyssna på inspirerande talare, byta erfarenheter och knyta nya affärskontakter.

Det är här de hetaste nya tjänsterna presenteras. Det är här de senaste insikterna levereras. Och det är här många nya samarbeten och nätverk formas

Rapporten är skapad på uppdrag av Svensk Digital Handel och Svensk Handel i samarbete med HUI Research. Den sammanfattar dagen med intervjuer, insikter, fakta och spaningar.

HÄR HITTAR DU ALLA INSIKTER

Insikter från D-Congress 2020

I en handel som styrs allt mer av konsumenterna blir värderingar som rör miljö, människor och samhälle språngbrädor för mer försäljning. Värderingsdrivna varumärken växer dubbelt så snabbt som sina konkurrenter och på D-Congress den 5 mars i Göteborg uppmärksammades några av de mest framgångsrika.

Detta är “Purpose Driven Commerce”

Varför gör ditt företag som det gör, varför går du ens till jobbet och varför köper du de saker du köper? Purpose handlar om just detta. Den som vet varför något sker kan också övertyga och inspirera andra att följa en gemensam väg framåt.

The power of Purpose

Syftet har makt över lönsamhet och tillväxt. Ett gott syfte, lönsamhet och tillväxt går hand i hand enligt D-Congress huvudtalare Afdhel Aziz. Hur gör man då för att tjäna pengar och göra gott på samma gång? Afdhel presenterar sju principer att följa.

Lönsamma värderingar

Kunderna har talat, personalen och investerarna likaså. Företag som är syftes- och värderingsstyrda har en nyckel till långsiktig lönsamhet. De ställningstaganden ett företag gör hjälper till att förvandla röda siffror till svarta.

Houdinis hemlighet – holistiskt värdeskapande

I den rikare delen av världen handlar det inte längre så mycket om att sätta mat på bordet eller generera vinst till aktieägare. Åtminstone inte om man får tro Houdini, friluftsföretaget som tänjer gränser och skapar holistiska värden.

Framtidens lojalitet kräver communities

Precis som vi en gång skapade samhällen för att klara oss i den ovissa vildmarken behöver vi idag communities för att orientera oss i den enorma e-handelsdjungeln.

Social impact – mat via hjärtat och plånboken

Inte mindre än en tredjedel av all mat som produceras åker i soptunnan. Det innebär i sin tur att en sjättedel av världens beboeliga mark används för att producera livsmedel som ingen äter.

Känslor är det enda rationella alternativet

Varje gång vi människor konfronteras med något nytt uppstår direkt en känsla i våra kroppar. En känsla som sedan formar hur vi fortsätter att känna och agera. Det här är viktigt. Företag som har ett syfte och en kommunikation som träffar hjärtat före hjärnan har ett försprång.

Framtids-garderoben: ägt, second hand och hyrt

Det är inte konstigt att modehandeln har fått lite panik av att inse att kunden vill handla enkelt, smidigt, billigt, inspirerande och hållbart på samma gång. Med en garderob som består av en del ägt, en del second hand och en del hyrt kan alla dessa delar kombineras utan kompromisser. 

Tillväxt kräver en hållbar e-handel

I takt med att e-handeln växer sig allt starkare möts branschen av nya utmaningar. Under det senaste året har ämnena hållbarhet och e-handel gett upphov till allt mer konstruktiva diskussioner. Främst har transportens klimatpåverkan, emballagens egenskaper och nya digitala möjligheter att hjälpa kunden att handla i samklang med sina egna hållbarhetsvärderingar diskuterats.