Purpose Driven Commerce – Värderingsstyrda affärer

“Purpose is a higher-order reason for a brand’s existence that goes beyond making money and adds value to society.”

“Purpose är en djupare orsak till ett varumärkes existens som går utöver att tjäna pengar och ger mervärde till samhället.”

– Afdhel Aziz, huvudtalare på D-Congress 2020

Insikter från D-Congress 2020

I en handel som styrs allt mer av konsumenterna blir värderingar som rör miljö, människor och samhälle språngbrädor för mer försäljning. Värderingsdrivna varumärken växer dubbelt så snabbt som sina konkurrenter och på D-Congress den 5 mars i Göteborg uppmärksammades några av de mest framgångsrika.

Purpose Driven Commerce handlar om att gå på djupet med vad ditt företag kan bidra med till sin omvärld. Idag behöver ett varumärke inte bara sätta kunden först, utan leva värderingar som främjar anställda och samhälle utifrån den ärligt ställda frågan: Varför?

I denna digitala rapport vill vi ge dig insikter, exempel och handgripliga tips på hur du kan gå vidare och bygga ett syftesdrivet varumärke som är rustat för 2020-talet.

HÄR HITTAR DU ALLA INSIKTER

Förord

Den 5 mars i år samlades hela det svenska ekosystemet inom digital handel på D-Congress i Göteborg. Sedan dess har mycket hänt.

Detta är “Purpose Driven Commerce”

Varför gör ditt företag som det gör, varför går du ens till jobbet och varför köper du de saker du köper? Purpose handlar om just detta. Den som vet varför något sker kan också övertyga och inspirera andra att följa en gemensam väg framåt.

The power of Purpose

Syftet har makt över lönsamhet och tillväxt. Ett gott syfte, lönsamhet och tillväxt går hand i hand enligt D-Congress huvudtalare Afdhel Aziz. Hur gör man då för att tjäna pengar och göra gott på samma gång? Afdhel presenterar sju principer att följa.

Lönsamma värderingar

Kunderna har talat, personalen och investerarna likaså. Företag som är syftes- och värderingsstyrda har en nyckel till långsiktig lönsamhet. De ställningstaganden ett företag gör hjälper till att förvandla röda siffror till svarta.

Houdinis hemlighet – holistiskt värdeskapande

I den rikare delen av världen handlar det inte längre så mycket om att sätta mat på bordet eller generera vinst till aktieägare. Åtminstone inte om man får tro Houdini, friluftsföretaget som tänjer gränser och skapar holistiska värden.

Framtidens lojalitet kräver communities

Precis som vi en gång skapade samhällen för att klara oss i den ovissa vildmarken behöver vi idag communities för att orientera oss i den enorma e-handelsdjungeln.

Social impact – mat via hjärtat och plånboken

Inte mindre än en tredjedel av all mat som produceras åker i soptunnan. Det innebär i sin tur att en sjättedel av världens beboeliga mark används för att producera livsmedel som ingen äter.

Känslor är det enda rationella alternativet

Varje gång vi människor konfronteras med något nytt uppstår direkt en känsla i våra kroppar. En känsla som sedan formar hur vi fortsätter att känna och agera. Det här är viktigt. Företag som har ett syfte och en kommunikation som träffar hjärtat före hjärnan har ett försprång.

Framtids-garderoben: ägt, second hand och hyrt

Det är inte konstigt att modehandeln har fått lite panik av att inse att kunden vill handla enkelt, smidigt, billigt, inspirerande och hållbart på samma gång. Med en garderob som består av en del ägt, en del second hand och en del hyrt kan alla dessa delar kombineras utan kompromisser. 

Tillväxt kräver en hållbar e-handel

I takt med att e-handeln växer sig allt starkare möts branschen av nya utmaningar. Under det senaste året har ämnena hållbarhet och e-handel gett upphov till allt mer konstruktiva diskussioner. Främst har transportens klimatpåverkan, emballagens egenskaper och nya digitala möjligheter att hjälpa kunden att handla i samklang med sina egna hållbarhetsvärderingar diskuterats.