Tillväxt kräver en hållbar e-handel

Ohållbara returer, klimatanpassat emballage och vem betalar egentligen kalaset?

På D-Congress diskuterades några nya vinklar av hur e-handeln ska få till en hållbar tillväxt.

Hetast gick diskussionerna kring att emballagen behöver vara mer e-handelsanpassade redan när de lämnar leverantörerna, om det är rätt att stänga av kunder som gör oskäligt många returer och att kunden kanske inte är så villig att betala ett hållbarhetspremium när allt kommer omkring.

I takt med att e-handeln växer sig allt starkare möts branschen av nya utmaningar. Under det senaste året har ämnena hållbarhet och e-handel gett upphov till allt mer konstruktiva diskussioner. Främst har transportens klimatpåverkan, emballagens egenskaper och nya digitala möjligheter att hjälpa kunden att handla i samklang med sina egna hållbarhetsvärderingar diskuterats.

Returparadoxen – balansen mellan affärsnytta och klimatpåverkan

Ett par av e-handelns verkligt kluriga uppgifter är den stora mängden returer och de transporter dessa för med sig.

Hälften av e-handlarna erbjuder i dagsläget fria returer. Samtidigt säger fyra av tio att de nu kommer att börja ta betalt för eller höja priset på returer under de kommande åren som en följd av den utveckling vi sett. För att vi ska få se riktiga framsteg krävs det dock att även konsumenterna förändrar sin syn på frågan. Hela 80 procent av konsumenterna säger i nuläget att fria returer är viktiga för deras köpbeslut.

Det görs dock framsteg och e-handlarna har börjat jobba proaktivt med de konsumenter som de tycker har ett orimligt returbeteende. Boozt har tidigare gått i bräschen genom att stänga av 9 000 personer som de upplever har ett oetiskt förhållande till företagets returtjänster. Även brittiska modegiganten Asos har genomfört liknande initiativ.

Andreas Koschnike, VD för streetwearmärket Caliroots, ser det som att man hjälper kunden att bli mer miljövänlig i sina köp.  ”Det är inte längre fult att stänga av kunder som returnerar för mycket”, säger han.

KÄLLA: Svensk Handels Hållbarhetsundersökning 2019, E-handeln i Norden 2019

Perfect size and fit – klimatanpassat emballage en nödvändighet

E-handeln har länge kämpat på med standardiserade kartongstorlekar. En lösning som har fungerat väl, men också inneburit att det transporteras mycket förpackad luft i Sverige. Trycket på att få till en förändring är nu stort. Dels ur klimatsynpunkt, dels för att kunna nyttja kapaciteten i terminaler och bilar bättre.

E-handlarna angriper problematiken på lite olika sätt. Royal Design möter utmaningen med en robotiserad lösning som skär till kartongerna i rätt storlek baserat på vad som ska skickas och därför minimerar mängden överflödigt emballage. Ett initiativ som blivit allt vanligare bland e-handlarna.

Rickard Lyko, VD för familjeföretaget Lyko, mötte samma emballageproblematik med en annan angreppsvinkel. Han ansåg att det inte är rimligt att tillhandahålla den mängd förpackningsstorlekar som krävs för den bredd av produkter företaget tillhandahåller. Han efterlyste istället ett ökat fokus på att förpackningarna anpassas för e-handel redan i producentledet.

”De flesta produkterna är utvecklade för att stå på en butikshylla, vilket är en utmaning för e-handelsföretagen”, säger Rickard Lyko.

“De flesta produkterna är utvecklade för att stå på en butikshylla, vilket är en utmaning för e-handelsföretagen. Förpackningarna behöver anpassas för e-handel.”

– Rikard Lyko, Grundare & VD Lyko

Detta är ett utvecklingsområde som inte har hängt med i e-handelns utvecklingstakt i stort och som skulle kunna ge ringar på vattnet i form av positiva synergieffekter som lägre fraktkostnader, färre fraktskadade försändelser och en högre fyllnadsgrad i de paket som skickas.

Giganterna Procter & Gamble och Unilever har lyckats göra förpackningarna både lättare och mindre platskrävande. Dessutom går det att skicka dessa nya kartonger utan ytterligare emballage, endast en adresslapp krävs för att varan ska kunna skickas vidare till kund.

Ovanstående är något som Netonnet sedan länge har tagit fasta på.

”Redan 2012 ifrågasatte vi varför vi ska paketera vissa produkter. En dammsugare kommer ju väldigt bra paketerad redan från fabrik, så redan där valde vi att ta bort vår egen paketering och satte endast på snören och en adresslapp innan den gick vidare till konsumenten”, säger Susanne Holmström, VD på Netonnet.

INTERVJU – LÄNGD 01:33: Susanne Holmström, VD på Netonnet om hållbar e-handel.

”Det kommer att krävas en gemensam kraftsamling. I samverkan kan vi lyckas. Och hela ekosystemet behöver dra sitt strå till stacken.”

– Arne Andersson, Nordic E-Commerce Advisor PostNord

Prisokänsliga konsumenter beredda att betala ett hållbarhetspremium

Många av e-handelsföretagen på plats på D-Congress fick frågan om huruvida de ansåg att konsumenten var redo att betala ett hållbarhetspremium för produkter och kringtjänster. ”Frågar vi kunderna så tycker de att detta är en väldigt viktig fråga, men jag tycker inte att kunderna agerar på det ännu”, säger Susanne Holmström, VD på Netonnet.

Albin Johansson, VD för sneakersmärket Axel Arigato, tyckte inte att konsumenten ännu visar sig villig att betala ett premium för att få en mer hållbar produkt. Med två likvärdiga produkter bredvid varandra till samma pris är det dock fördel för den som är till störst grad hållbart utvecklad.

En med avvikande åsikt var Magnus Pettersson, VD för Royal Design. Han ansåg att kunden är redo att betala ett premium för hållbara produkter och frakttjänster. Dessutom för eventuell returfrakt. ”Andelen returer hos oss är mycket låg jämfört med i andra branscher”, säger Magnus Pettersson.

En förklaring till att Royal Design ser ett annat mönster än övriga tillfrågade tror Magnus är att de verkar inom ett premiumsegment där kunden är mindre priskänslig och mer benägen att betala extra för kringtjänster och hållbara alternativ.

Sammantaget verkar det ändå råda koncensus om att det finns en viss diskrepans mellan vad konsumenterna säger är viktigt och hur de agerar vid köptillfället.

I E-barometern Q1 2019 rapporterade PostNord att tre av fyra konsumenter skulle acceptera att betala 5 kronor extra givet att leveransen skedde mer hållbart. Dessutom säger sig hela 80 procent vara redo att vänta ytterligare några dagar på sin försändelse, givet att leveransen då sker mer hållbart.

Men, som sagt, den stora anstormningen låter vänta på sig. ”Det är inte vårt ansvar att styra, utan vi ska se till att tillhandahålla alternativen och jag tror att kunder på sikt kommer att agera och välja både produkter och fraktalternativ som är mer hållbara”, avslutar Susanne Holmström, VD för Netonnet.

Runda upp för den goda sakens skull – transparent välgörenhet i e-handeln

Under det senaste året har det uppstått ett annat framgångsrikt sätt att hjälpa kunderna att göra gott. Butiker, både on- och offline, erbjuder sina kunder att runda upp beställningar några kronor. Pengar som sedan går till en förutbestämd välgörenhetsorganisation. Företaget och kunden får på så sätt en djupare relation och för kunden blir det väldigt transparent att deras pengar går till ett gott syfte.

Länge ställde dock detta sätt att betala till en del för företagens ekonomiavdelningar som dels behövde särredovisa och slussa pengar vidare, dels att transaktionsavgiften behövde betalas på hela beloppet. Betalbolaget Adyen har nu kommit med en lösning på detta, Adyen giving, där de förenklar processen genom att själva slussa pengarna vidare och dessutom stå för transaktionsavgiften på det skänkta beloppet.

SEMINARIE – LÄNGD 20:44: Se hela samtalet om hållbar e-handel med Eva Karlsson, Susanne Holmström och Freddy Sobin.