Digital handel i en värld utan gränser

Insikter från D-Congress 2019

D-Congress

D-Congress arrangeras av Svensk Digital Handel och Svenska Mässan i samarbete med Svensk Handel. Med drygt 2000 deltagare, 110 utställare och 55 talare är det Nordens största event inom digital handel. Hela ekosystemet inom den digitala handeln i Sverige är samlade under en dag för att lyssna till inspirerande talare, byta erfarenheter och knyta nya affärskontakter.

D-Congress 2019 arrangerades på Svenska Mässan i Göteborg den 7 mars och hade temat Stärkt konkurrenskraft när handeln är gränslös. D-Congress 2020 går av stapeln torsdagen den 5 mars på samma plats.

En gränslös handel skapar möjligheter att expandera

De svenska e-handelsbolagen har nått en mognadspunkt. De har vuxit, de har lärt av sina felsteg och de har finstämt sina koncept. Nu är det dags för nästa steg.

Sverige är ett stolt entreprenörs- och exportland med succéer som IKEA och H&M i bagaget. Vårt välstånd har till stor del byggts genom att ett antal svenska företag har växt, blivit riktigt stora och lyckats internationellt. Nu ligger världen framför fötterna för de spännande affärskoncept som har sitt ursprung i den digitala handeln. I deras DNA finns innovationskraft, snabbhet, nyfikenhet och ambition. Nu är det deras tur att bli en del av det svenska exportundret.

Temat för årets D-Congress, arrangerad av Svensk Digital Handel och Svenska Mässan i samarbete med Svensk Handel, var Stärkt konkurrenskraft när handeln är gränslös. Temat var valt eftersom frågor om internationell handel och konkurrenskraft är och kommer att bli allt viktigare för svenska e-handelsföretag de kommande åren.

I takt med att den globala e-handeln skärpt konkurrensen på hemmaplan har också allt fler svenska e-handelsbolag blivit redo att expandera internationellt. Det är dock ingen idé att sticka under stolen med att det har sina svårigheter att lyckas. Det krävs att man bryter ny mark. Det krävs att man skapar kundupplevelser utöver det vanliga. Och ofta fungerar det bäst genom att man har unika produkter och tillvaratar möjligheterna med sociala medier. För den som lyckas finns en närmast obegränsad marknadskaka att ta del av.

Det krävs också mod. De flesta svenska e-handelsbolag börjar med att prova sina vingar på den nordiska marknaden, som i mångt och mycket har begränsad konkurrens. För den som tar steget ut i Europa blir konkurrensen skarpare och minorna fler, men också lärokurvan betydligt brantare. Svenska e-handelsföretag har också begränsad erfarenhet av att verka på plattformar. En tanke på vägen är därför att verkligen utforska denna möjlighet, eftersom minst en miljard människor världen över handlar främst på marknadsplatser.

Svensk Digital Handel gav HUI Research i uppdrag att bevaka samtliga 41 sessioner på D-Congress 2019. Vi har i denna rapport samlat ett urval av allt intressant vi fick med oss. Vårt mål är att ge inspiration, kunskap och insikter bland annat om Kina som ledande nation inom nytänkande e-handel, om olika strategier för att expandera internationellt och om vad som är användbar innovation.

Vi hoppas att några av dessa tankar kan leda vidare ut i världen. Sverige står för en halv procent av världens e-handel. Dörrarna står öppna till resterande 99,5.

PER LJUNGBERG

VD Svensk Digital Handel

JONAS ARNBERG

VD HUI Research