Logistik, emballage och digitala hjälpmedel ger en mer hållbar e-handel

Hållbarhet har varit en tydlig trend inom många branscher under lång tid och klimatångesten i samhället har sannolikt aldrig varit större än nu. E-handeln har länge svävat lite under hållbarhetsradarn men synas nu allt mer i sömmarna.

Föredrag med: Malin Baltzar, chef för hållbara affärer på Stena Recycling (på bilden), Daniel Claesson, affärsutvecklingschef på H&M.

Ur ett hållbarhetsperspektiv utmärker sig e-handeln främst på tre sätt – hur leveransen sker, hur produkterna är emballerade och hur man tar hjälp av digitala verktyg som AI eller blockkedjor för att skapa mer effektiva transportlösningar och mer transparenta leverantörskedjor.

På årets D-Congress lyftes hållbarhetsfrågan bland annat av återvinningsföretag och de stora logistikbolagen.

Mycket emballage går åt inom e-handeln och merparten av detta material används endast en gång. Det är då extra viktigt att emballaget går att återvinna effektivt. Malin Baltzar, chef för hållbara affärer på Stena Recycling, tipsade om att det mest effektiva är att inte blanda material.

”Det bästa är att göra en förpackning av ett homogent material”, säger hon.

Genomfärgat papper och alla former av magneter bör undvikas vad gäller pappersförpackningar. När det kommer till plastförpackningar är ofärgad plast att föredra samt gärna använda PP eller PE.

Returer står för en miljöbelastning dels genom själva transporten och dels genom att returer kan leda till att produkter kan behöva kasseras. Inom H&M ser man att AI på sikt väsentligt kan komma att minska antalet returer.

”En av e-handelns viktigaste frågor att lösa är de många returerna. Här kan både AI och AR spela en viktig roll, genom att hjälpa kunderna att redan vid köpet få en bättre uppfattning om vilka plagg som passar. Det kommer att bli en av nycklarna för att komma åt returer och skapa hållbarhet framöver”, säger Daniel Claesson affärsutvecklingschef på H&M Group.

Daniel Claesson menar också att AI kan användas som ett beslutsstöd för att bestämma hur mycket varor som ska köpas in och till vilka butiker vilket är fördelaktigt även ur ett hållbarhetsperspektiv men också som ett verktyg för att bli mer träffsäkra och relevanta i kollektioner genom att kunna förutsäga vad kunderna faktiskt vill ha.

”Om vi kan minska överflödet och snabbare ta fram rätt produkter som efterfrågas av kunderna leder det i förlängningen till mindre returer. En extra effekt är att det i framtiden även kan leda till att det blir färre reor.”

Malin Balzars tips för en hållbar leveranslösning

  1.  Minska returerna – returer har en stor miljöpåverkan inom e-handel
  2.  Skicka mindre luft – anpassa emballagets storlek efter försändelsen
  3.  Återvunnet  – byt till återvunnet emballagematerial