Vad håller vi egentligen på med? – reflektion över innovation

Ett genomgående tema i många föredrag på 2019 års upplaga av D-Congress var en problematisering av innovationsbegreppet.

Innovation, menade många av föredragshållarna, används ofta för att motivera det omotiverade.

Föredrag med: John Ekman, Curamando (på bilden), Mikael Wintzell, Wellstreet, Jamie Merrick, Salesforce, Mårten Barkman, Facebook, Daniel Claesson, H&M

Alla vill vara innovatörer numera och känna sig aktuella, insiktsfulla och duktiga. Med innovation som explicit riktmärke – det vill säga förstått som ett mål i sig snarare än ett medel – är risken för att en klyfta skapas mellan företagsledningen och medarbetarna respektive mellan företaget och kunderna dock överhängande.

John Ekman på Curamando menade att digital transformation i normalfallet är som familjen Schiller i Solsidan: ”Fint på ytan, men skrapar man lite är det trasigt och osammanhängande”. Mikael Wintzell på Wellstreet gick så långt som till att hävda att ”det största hindret för innovation är idén om innovation”.

Innovation kan för all del vara en revolutionerande ny produkt, en omvälvande game-changer som exempelvis Amazon Web Services. För många företag handlar digital omställning dock mer om att göra befintliga processer och produkter lite bättre med hjälp av nya verktyg än om att vända upp och ner på hela affärsidén. John Ekman talar om att digitalisera ”sales, marketing and retention” (där han framförde Tele2 som ett exempel), digitalisera processer ”behind the scenes” (tänk automatiserad riskbedömning av försäkringsbolag) eller addera digitala servicelager kring produkten (tänk hemlarmslösningar via appar).

Det råder ingen tvekan om att världen förändras, eller om att den förändras fort. Jamie Merrick från Salesforce talade om de ”fyra apokalyptiska ryttarna” som definierar om spelreglerna inom retail – konsumenten, tekniken, ekonomin och konkurrensen. Men har vi verkligen förstått allt det där om hyperrörliga konsumenter, kassalösa butiker, ”hard discount” som pressar mellansegmentet och kinesiska jättekonglomerat som tävlar med handlaren på hörnet? Om inte, hur hjälpsam är då hypen kring ”innovation” för den som redan kämpar med att förstå vad som pågår?

Bilden av innovation som ett omedelbart tekniskt skifte, en slags revolution som ska frälsa mänskligheten från vardagsgnet sitter djupt. Svårare att ta in är att det inte längre är innovativt att producera något nytt, såvida det inte också är relevant.

Facebooks Sverigechef Mårten Backman menar att mänskligheten idag producerar lika mycket ny data som den gjorde från universums skapelse fram till år 2003 – var tionde minut. Uppmärksamheten måste fångas snabbt och den digitala kommunikationen utvecklas ständigt för att möta relevanskriteriet: först från text till bilder, sedan från bilder till video, och framöver kanske från video till AR- och VR-upplevelser.

Det är också det närmast obegränsade utbudet i en värld av begränsad uppmärksamhet som gör att vi konsumenter kräver mer av retailers än tidigare. Personalisering och sömlösa köpupplevelser blir fundament i den kommersiella kapprustningen, åtminstone i teorin.

Det är måhända dags för retailers att släppa en aning på behovet av att vara ”innovativa” och fokusera mer på att vara relevanta. Eller som H&M:s affärsutvecklingschef Daniel Claesson uttryckte det: ”Kunder är extremt trötta på företag som bara försöker sälja saker”.

Så utvecklar H&M en modern kundupplevelse

Se filmen med H&M-Gruppens affärsutvecklingschef Daniel Claesson. Ett samtal med Emma Hernell, vVD på HUI Research, om hur H&M formar en modern kundupplevelse.

”Kunder är extremt trötta på företag som bara försöker sälja saker”

– Daniel Claesson, H&M:s affärsutvecklingschef 

Vad är då användbar innovation?

David Rowan, grundande redaktör för Wired UK, har gjort sig känd som en av världens främsta experter på ny teknologi och hur den förändrar vår värld. På D-Congress var han dagens första keynote speaker.

Föredrag med: David Rowan, Former Founding Editor of WIRED UK

Under ett otal resor har David Rowan träffat allt från stora företagsledare till ledande innovatörer inom techindustrin och startup-världen. Hans slutsats är att det som är utmärkande för revolutionerande innovationer är att de matchar människors behov och löser problem i vardagen.

Dawid Rowans tips för att överleva och utvecklas i en digital tidsålder

  1. Skapa en tjänst, inte bara en produkt – förändra och differentiera dig
  2. Bygg ett ekosystem tillsammans med andra verksamheter och samarbeta
  3. Hitta ett verkligt behov och lös problemet
  4. Skapa ett team vars medlemmar känner sig fria – ”The world’s least powerful CEO”
  5. Var agil – små team rör sig snabbt
  6. Samla in data och nyttja den – “Data is the real power”
  7. Leta efter det du inte letar efter – ”Find your blind spots”
  8. Gör tankekrockar möjliga – samla människor som tänker på olika sätt
  9. Dra nytta av ny teknik på oväntade sätt
  10. Vänd skandaler till framgång – kriser ger ofta upphov till bättre lösningar än någonsin